GEODEZJA
GEODEZJA
  • Dokumentacja do celów prawnych i projektowych
  • Doradztwo geodezyjne
  • Geodezyjna obsługa inwestycji
  • Mapy wykonywane metodą klasyczną i numeryczną
  • Podziały i pomiary działek
  • Pomiary odkształceń i osiadań
  • Tyczenia, inwentaryzacja po-wykonawcza budynków i sieci
  • Aktualizacja ewidencji gruntów i budynków


Geometra PW Sulechów - lubuskie
© 2007- 2024 Geometra Sulechów created by Sulech 753248 (3)