Wyszukiwanie
Polecamy
Używamy cookies.Dla Państwa wygody serwis używa cookies. Stosowane w serwisie cookies wygasają po zakończeniu sesji.
Czytaj o cookies ...
Skanowanie do pliku

SKANER OCE TCS 400

Rozdzielczość 72, 100, 150, 200, 300, 400 i 600 dpi.

Formaty plików

 • TIFF
 • PDF
 • CALS-I.

Dostępne typy organizacji plików dla obrazów TIFF

 • Bez przetwarzania
 • W paski
 • Sąsiadująco.

Dostępne metody kompresji plików

Format pliku TIFF

 • Brak (bez kompresji)
 • Grupa 3-2W
 • Grupa 4
 • Packbits
 • LZW

Format pliku PDF

 • Grupa 4
 • Flate
 • LZW

Format pliku CALS-I

 • Grupa 4.

Dostępne wartości głębi kolorów

Format pliku TIFF

 • Czarno-biały, 1 bit na piksel
 • Skala szaroś ci, 8 bitów na piksel
 • RGB, 24 bity na piksel.

Format pliku PDF

 • Czarno-biały, 1 bit na piksel
 • Skala szaroś ci, 8 bitów na piksel
 • RGB, 24 bity na piksel.

Format pliku CALS-I

 • Czarno-biały, 1 bit na piksel.

Tryb skanowania

Skanowanie jednokrotne.

Nadawanie nazw plikom

Automatyczne generowanie unikatowych nazw plików dla każdego skanowania.

Przeglądanie Podgląd skanowanego obrazu podczas skanowania.

Océ Image Logic®

Najlepsza jakoś ć skanowania dla obrazów różnego typu.

Łatwość użytkowania

Skanowanie do pliku z panelu operacyjnego skanera.

Skanowanie bezpoś rednio do dysku lokalnego lub lokalizacji zdalnej.

Wymagania 768 MB na kontroler i graficzny interfejs użytkownika

Opcje Program Océ View Station do edycji i poprawiania jakoś ci zeskanowanych dokumentów

Program Océ Batch Processor do automatycznej edycji

Skaner Océ TCS400 — dane techniczne

Technologia

 • Autonomiczna konsola
 • Technologia przetwarzania obrazów w czasie rzeczywistym Océ Image Logic®

Szybkość skanowania

Skala szarości - 1,5 metra w ciągu 1 minuty

Kolor - 0,5 metra w ciągu 1 minuty

Rozdzielczość optyczna - 508 dpi

Szerokość skanowania - 1016 mm (40 cali)

Podawanie oryginałów - Ładowanie centralne

Rozmiar oryginału

Minimalna - 150 mm x 100 mm (dł. x szer.)

Maksymalna - 5000 mm x 1092 mm (dł. x szer.).

Maksymalna grubość nośników -15 mm (0,6 cala)

Regulacja naświetlenia

 • Naświetlenie — ciemne obszary
 • Naświetlenie — jasne obszary

Metoda skalowania

 • Skalowanie niestandardowe

Zakres od 10% do 1000% (ze stałym skokiem 0,1%).

 • Automatyczne

Obraz wyjściowy jest dopasowywany do wybranego formatu nośnika.

 • 1 do 1.
 • Bez skalowania.

Tryb podawania

 • Pojedynczy arkusz
 • Zestaw

Liczba kopii 1–99 (jedno skanowanie, wiele wydruków)

Jakoś ć obrazu

 • Automatyczna kompensacja tła
 • Korekta
 • Eliminacja przekosu

Edycja obrazu

 • Odwracanie obrazu
 • Przesunięcie w poziomie
© 2002- 2021 Sulech & Geometra Sulechów 263682