KLASYFIKACJA GRUNTÓW
KLASYFIKACJA GRUNTÓW

Klasyfikacja gleboznawcza gruntów

 • Ponowna gleboznawcza klasyfikacja:
  • gruntów zmeliorowanych,
  • gruntów zrekultywowanych i ulepszonych,
  • zmienionych klas gruntów i użytków rolnych.
 • Kontrola gleboznawczej klasyfikacji gruntów:
  • kompleksowa,
  • na wnioski indywidualne,
  • przed scaleniem i wymianą.
 • Opracowanie map glebowo-rolniczych
 • Aktualizacja map glebowo-rolniczych
 • Odnowienie map glebowo-rolniczych
 • Dokumentacje dotyczące występowania gleb pochodzenia organicznego
 • Opracowanie dokumentacji technicznej gruntów zdegradowanych, zdewastowanych, podlegających rekultywacji i zagospodarowaniu


Geometra PW Sulechów - lubuskie
© 2007- 2024 Geometra Sulechów created by Sulech 764870 (5)